Antal skoler og elever i Sorø Kommune 1970/71 til 2019/20.
.

Sorø Akademi har en særstatus som landets eneste statsgymnasium. Unikt er også institutionen Filadelfia i Dianalund, der er Danmarks eneste specialhospital for epilepsi. Det samlede uddannelses- og sundhedsniveau for kommunens borgere er lidt lavere end på landsplan.

Uddannelse

Efter en stor renovering og udbygning kunne den nye Frederiksberg Skole tages i brug i 2017. De tidligere skolebygninger var forurenet med PCB, og tegnestuen RUM fra Horsens blev sat i spidsen for renoveringsprojektet. Den nye skole er kommunens største folkeskole og er opført med energibesparende facader og med faciliteter, der også er tilgængelige for lokalsamfundet.
.

Uddannelsesniveauet i Sorø Kommune ligger noget under landsgennemsnittet. Andelen, der alene har gennemført grundskolen, var i 2020 på 21 % af de 30‑34-årige mod tilsvarende 15 % på landsplan. Derimod har en større andel af de 30‑34-årige en erhvervsuddannelse: 37 % i kommunen mod 26 % på landsplan.

Andelen af de 30‑34-årige med en lang videregående uddannelse var i 2020 på 12 % i Sorø Kommune og dermed godt halvdelen af landsgennemsnittet på 23 %. De 30‑34-årige kvinder havde i 2020 samlet et højere uddannelsesniveau end mændene.

Grundskoleuddannelse

Sorø Kommune har seks folkeskoler, som alle har 0.-9. klasse. Tre mindre folkeskoler, Slaglille-Bjernede Skole, Alsted-Fjenneslev Skole og Stenmagle Skole, blev nedlagt fra skoleåret 2011/12. Den største folkeskole er Frederiksberg Skole i Frederiksberg, der med omkring 700 elever ligger i en nybygning indviet i 2017.

Ingen af de seks folkeskoler har 10. klasse, men kommunen betaler buskort til Xclass i Slagelse, ZBC i Ringsted eller Campusskolen i Ringsted. Elever, som har brug for særlig støtte, kan få det i den almindelige klasse eller på Supercenter Sorø Borgerskole for elever med komplekse indlæringsvanskeligheder eller på Supercenter Stenlille Skole for elever med diagnoser som ADHD, OCD og autisme. Supercentrene er placeret i tilknytning til den almindelige folkeskole.

Den eneste private grundskole er Sorø Privatskole, der blev oprettet i 1887 som Sorø Pigeskole, og som siden 1925 også har været for drenge. Sorø Gymnastikefterskole har rødder tilbage i 1880’erne og bygger på et grundtvig-koldsk grundlag. Med plads til over 200 elever er det en af de største efterskoler på Sjælland.

Man kan tage 10. klasse på Sorø Fri Fagskole, der i 1895 blev grundlagt som Sorø Husholdningsskole, den første husholdningsskole i Danmark. Skolen fik sit nuværende navn i 2015 og har plads til 80 elever. På Gastronomi-linjen er der stadig fokus på at lave mad, på økonomisk overblik og praktisk planlægning af det huslige arbejde. Det er også muligt at vælge en linje med Grafisk Design eller Game Design.

Ungdomsuddannelserne

Sorø Akademi er den eneste ungdomsuddannelse i kommunen. Det er et alment gymnasium (STX) med ca. 580 elever i 2020, heraf omkring 140 kostelever.

Videregående uddannelser

Professionshøjskolen Absalon har samlet sin ledelse og flere fællesfunktioner i den tidligere amtmandsbolig i Sorø, men Absalon har ikke længere uddannelsestilbud i kommunen. Uddannelsen som professionsbachelor i Ernæring og Sundhed blev i 2021 flyttet til Absalons campus i Slagelse.

Sundhed

Middellevetid 2015‑19 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Sorø Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
Lundebo Specialcenter i Dianalund er et tilbud for voksne med sent erhvervede hjerneskader kombineret med psykisk lidelse. På specialcenteret er der plads til 58 beboere, og 170 ansatte arbejder på at sikre en meningsfuld hverdag. Hjerneskaderådgivningen, der også har til huse her, arbejder internt, men varetager også eksterne opgaver.
.

Et nyfødt barn i Sorø Kommune havde 2015‑19 en beregnet middellevetid på 80,0 år. Det er næsten et år mindre end landsgennemsnittet og tre måneder mindre end gennemsnittet for Region Sjælland. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Sorø Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, lidt større end i landet som helhed. Der er i kommunen 7,0 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger (2019), hvilket er tæt på landsgennemsnittet.

Sorø Sundhedscenter har en central rolle i arbejdet med forebyggelse og genoptræning. Centeret ligger centralt i Sorø og har samlet en lang række af de kommunale sundhedsindsatser. Det huser således både genoptræning, terapeuter, forebyggelseskonsulenter og sundhedskonsulenter samt alment praktiserende læger. Også hjemmesygeplejen har til huse i centeret.

I 2018 var der 129 indlagte patienter på et somatisk hospital pr. 1.000 borgere. I Region Sjælland som helhed var det 135 og i landet som helhed 118 indlagte personer pr. 1.000 borgere. Borgerne sygehusbetjenes især af Slagelse Sygehus, der er et af Region Sjællands akutsygehuse. I Sorø har Region Sjællands distriktspsykiatri en afdeling for voksne.

Sorø Kommune er i Dianalund hjemsted for Danmarks eneste specialiserede hospital for patienter med epilepsi. Hospitalet er den største enhed under den selvejende institution Filadelfia (tidligere Kolonien Filadelfia), der yderligere omfatter Center for Neurorehabilitering. Hertil kommer bo- og dagtilbud samt undervisning. Filadelfia havde i 2020 samlet ca. 600 medarbejdere (omregnet til fuldtidsjobs).

Socialområdet og forsørgelse

Det socialt betingede udgiftsbehov i Sorø Kommune var i 2020 på linje med landsgennemsnittet. I 2018 var der 25,9 dagplejepladser og 30,2 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. Antallet af dagplejepladser er lidt større, og antallet af pladser i daginstitutioner lidt mindre end landsgennemsnittet. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2018 9,3 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket var næsten som på landsplan (10,1).

I 2019 modtog 11,3 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er næsten som regionen (10,6 %) og landet (11,1 %) som helhed. 2,9 % af alle i alderen 65 år og derover boede i 2020 på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig. Det var en lidt mindre andel end i landet som helhed (3,4 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Sorø Kommune er lidt lavere end i regionen og landet som helhed. I årene 2017‑20 blev der i gennemsnit rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 12,1 personer pr. 1.000 indbyggere i kommunen. I Region Sjælland var det tilsvarende 13,8 personer og på landsplan 15,8 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Sorø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg