Uldgade 13
.

Uldgade 13 ligger på Uldgade 13 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Uldgade 13 blev bygget i 1827 af Andreas Nielsen, på grunden havde tidligere ligget to bindingsværkshuse: et våningshus på fem fag og en bod på to fag. Det nuværende hus blev gennemrestaureret i 1978-79, hvorved nordsiden blev fornyet.

Beskrivelse

Uldgade 13 er et langhus beliggende i Uldgade i Tønders ældste bykerne. På hver side af bygningen er der smalle slipper ind mod naboejendommene.

Uldgade 13 er et fem fag langt, toetages, grundmuret langhus. Bygningen hviler på en sortmalet sokkel af kampesten og bærer et heltag af røde vingetegl. I rygningen sidder to skorstenspiber med sokkel og krave, og der sidder et ældre tagvindue i begge tagflader mod gård og gade. Murværket er hvidkalket og afsluttes under tagudhænget af en muret hovedgesims. I facadens midterste fag sidder hoveddøren, der er en grå- og hvidmalet, tofløjet dør med fyldinger og sirligt opsprossede vinduer i den øverste del. Stueetagens vinduer sidder ligesom hoveddøren i fladbuede muråbninger, og murværket prydes af fire enkle murankre. Den østlige gavl fremstår skuret, mens den vestlige gavl er hvidkalket ligesom husets øvrige sider. I den vestlige gavl sidder et etfags vindue nær hjørnet mod gaden. På gårdsiden er huset opbygget som på facaden, bagdøren sidder i en rundbuet muråbning og er en nyere revledør med et lille opsprosset vindue i øverste del. Alle vinduer er nyere, torammede vinduer med to eller tre ruder.

I det indre er Uldgade 13 præget af en ældre grundplan med en gennemgående diele med en nyere, traditionelt udført trappe til første sal og et skab under trappen. Gulvet består af nyere, kvadratiske klinker, væggene er skurede og hvidmalede. På begge sider af dielen er der gennem tofløjede fyldingsdøre adgang til spisestue og arbejdsværelse mod gaden, mens køkken og bryggers er placeret mod gården. På første sal er der indrettet stuer mod gaden og værelser samt badeværelse mod gården. I stuer og værelser er der nyere bræddegulve og fodpaneler, ligesom der er bevaret flere ældre et- og tofløjede fyldingsdøre. Der er også nye, glatte døre med indfræsede riller som fyldinger. I hele huset har lofterne synligt bjælkelag med hvidmalede brædder imellem, og væggene fremstår tapetserede og hvidmalede. Loftetagen fremstår åben og uudnyttet, tagkonstruktionen er synlig og taget er understrøget.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Uldgade 13 knytter sig til bygningens beliggenhed helt ud til gadelinjen i den smalle, brolagte gade. Her indføjer bygningen sig harmonisk i rækken af ældre, traditionelt udformede gavlhuse og bidrager således til at opretholde den stærke historiske stemning i Tønders ældste bykerne.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Uldgade 13 knytter sig i det ydre til langhuset med symmetrisk opbygget facade og gårdside, en forholdsvis utraditionel hustype, der vandt frem i Tønder fra midten af 1700-tallet. Hertil kommer bygningens generelle nedtonede udtryk udført i få materialer og med få dekorative detaljer på facaden, hvilket understøtter bygningens fortid som en pæn borgerlig bolig i en af parallelgaderne til byens hovedstrøg. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Uldgade 13 sig til den ældre, symmetriske langhusplan med en gennemgående diele med stuer på hver side mod gaden og bagved disse: køkken og birum mod gården. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdøre, og bræddelofter med synligt bjælkelag, der ligeledes har værdi, idet de vidner om bygningens alder og funktion som et pænt borgerhus og samtidig fastholder en historisk atmosfære.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Uldgade 13 er i det ydre knyttet til den velproportionerede bygningskrop med det ubrudte heltag mod Uldgade, og til bygningens symmetriske og taktfast opbyggede langsider mod både gaden og gården. På facaden fremstår den detaljerige tofløjede hoveddør som et naturligt fokuspunkt i den enkle facade. Hertil kommer at bygningen som langhus står frem i Uldgades gadebillede, der overvejende domineres af traditionelt udformede gavlhuse. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de relativt små og velbelyste stuer, hvor den traditionelle materialeholdning og de ældre bygningsdele skaber et behageligt og stemningsfuldt interiør.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links