Uldum Præstegård ligger i hjertet af »de stærke jyders« land, mellem Ølholm, hvor den folkelige protest mod den stivnede statskirke og den Evangelisk-kristelig Salmebog (1798) begyndte sidst i 1700-tallet, og Løsning-Korning, hvor der endnu i dag er en levende kirkelighed.

I 1910 blev et nyt, grundmuret historicistisk stuehus opført. Det stod i kontrast til det ellers ganske velbevarede hele, der bestod af svært egetømmer, der var tjæret og med rødkalket, muret tavl med hvidt optrukken fuge, hvilket var typisk østjysk. Bygningen og laden, som var opført af Christian Plesner, der var præst her i perioden 1781‑90, blev revet ned i 2010. Digteren Poul Martin Møller blev født i præstegården som søn af den senere præst i Købelev og biskop over Lolland-Falster Stift Rasmus Møller. 1800-tallets Uldumpræster hørte til Grundtvigs flok og støttede oprettelsen og driften af Uldum Højskole i 1849.

Videre læsning

Læs mere om Præstegårde i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde