Befolkningsudviklingen i Ulfborg 1921‑2018.

.

Ulfborg Kirkeby har eksisteret siden middelalderen, men bebyggelsen nogle kilometer syd for havde kun en kro og enkelte andre huse samt en markedsplads, da den med åbningen af Den Vestjyske Længdebane i 1875 blev til stationsby. Allerede ved folketællingen i 1901 var den nye by dog kommet op på 97 huse og 690 indbyggere, heraf en del handlende og håndværkere. I løbet af de første 40 leveår fik stationsbyen også to skoler (1883 og 1907), et amtskommunalt epidemihus (1893), filialkirken Ulfkær Kirke (1900), et missionshus (ca. 1900), et mejeri (1904), et elværk (1907), et posthus (1909), et vandværk (1913) samt et hotel og et apotek m.m. Ved begyndelsen af 1900-tallet var byen også ramme om tre årlige markeder, deriblandt det største årlige heste- og kreaturmarked i Vestjylland. Der er blevet afholdt markeder i Ulfborg siden 1840.

Ulfborg stationsby nåede i 1916 op på 985 indbyggere. Herefter oplevede byen kun en beskeden vækst frem til 1970. I 1930 var der 1.005 beboere, i 1950 1.166, og i 1970 havde byen 1.357 indbyggere. I løbet af 1900-tallet fik byen en række mindre industrivirksomheder, bl.a. et savværk, en møbelfabrik, en trævarefabrik, et uldspinderi, en maskinfabrik, et cementstøberi og et bogtrykkeri. Vestjyllands Sy- og Tilskærerskole blev oprettet i Ulfborg stationsby i 1964. Indtil 1960’erne lå kommunekontoret på byens alderdomshjem.

Ved Kommunalreformen i 1970 blev Ulfborg stationsby administrativt center for Ulfborg-Vemb Kommune. I år 2000 havde byen 1.910 indbyggere. Efter Strukturreformen i 2007 har rådhuset fungeret som borgerservice.

Videre læsning

Læs mere om Ulfborg

Læs videre om

Læs også

Se alle artikler om Byhistorie