Vintersolen bader Teglværksegens krone i et gyldent lys, mens træets bund forbliver henlagt i skygge. Det ca. 400 år gamle og ca. 30 m høje egetræ er opkaldt efter teglværket, som blev opført 50 m længere mod øst for at levere sten til opførelsen af skovridergården Mantzhøj. Efter 2. Verdenskrig undgik Teglværksegen kun med nød og næppe at blive fældet til byggeriet af motorskibet G.C. Amdrup, og i dag kan det bryste sig af at være det ældste træ i Ulkerup Skov.
.

Syd for Nykøbing S, ud mod Nykøbing Bugt og Isefjord, ligger den 197 ha store Annebjerg Skov, som mod syd forbindes med den 250 ha store Ulkerup Skov af det genskabte Ulkerup Overdrev. I den nordøstlige del af Ulkerup Skov ses sporene efter skovlandsbyen Ulkerup, som blev nedlagt i 1782. Annebjerg Skov opstod på omtrent samme tid, da dele af Ubberups, Hundstrups og Skaverups jorder blev indfredet og tilplantet i henhold til Skovforordningen af 1781.

De to skove ejes af staten, og i den nordøstlige udkant af Ulkerup Skov ligger den gule skovridergård Mantzhøj, der i dag fungerer som Naturstyrelsen Midtsjællands hovedkontor. Skovene drives naturnært, og flere arealer er udlagt som urørt skov.

Både Annebjerg Skov og Ulkerup Skov er udprægede løvskove. Bøgen dominerer, men der er også en stor andel af eg. I den centrale del af Ulkerup Skov findes fx en bevoksning af gamle ege, som blev sået på markjord for ca. 200 år siden og i dag får lov at stå urørt.

Om foråret dækkes skovbunden af et tykt tæppe af hvide anemoner, og hen på sommeren blomstrer dunet steffensurt og småblomstret balsamin talrigt langs skovstierne. Dertil kommer skovhullæbe, som i juli-september kan ses spredt i skovene og især i det åbne område ved resterne af skovlandsbyen Ulkerup.

I de to skove er der iagttaget omkring 100 forskellige fuglearter. Blandt dem er havørnen, som har ynglet regelmæssigt i Ulkerup Skov siden 2015. Stort set hele Annebjerg Skov og omkring to tredjedele af Ulkerup Skov er udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove