Befolkning og areal i Nyborg Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Ullerslev 1921‑2020.
.
Det centrale Ullerslev, 2020. Dagligvarer kan købes i supermarkederne ved Nyborgvej og ved Ullerslev-Centret. Byens sociale liv foregår i forbindelse med kirken, forsamlingshuset og sognegården Dalgaard ved Odensevej og på Skolevej ved Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, hvor også biblioteket ligger. Byens industriområde ligger nord og syd for jernbanen, hvorfra der er let adgang til Fynske Motorvej.
.

Ullerslev har en befolkning på 2.706 og et areal på 2,1 km2. Byen ligger i et småbakket morænelandskab og er en bolig- og industriby mellem Odense-Nyborg-landevejen og jernbanen Nyborg-Fredericia. Der er 10 km til Nyborg og 20 km til Odense. Bebyggelsen er domineret af enfamilieshuse, hvor parcelhuskvarteret fra 1960’erne og 1970’erne omkring Bondemosen vest for Naturlegepladsen delvis er skilt fra de ældre huse mod øst. Indkøbsmulighederne er et supermarked ved Nyborgvej og et ved Ullerslev-Centret. Fremtidige byudvidelser skal ske ved Kertemindevej.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Ullerslev er fra *1320, hvor formen *Vlwersleff optræder. I senere belæg findes former som Wluersløff (1423), Wllersløff (1478) og Ullerslev (1764). Navnet er sammensat af mandsnavnet gammeldansk Ulvar i genitiv og substantivet gammeldansk *lēv, som er beslægtet med det nutidige ord levne, og som betyder »arvegods«. Navnet betyder således »Ulvars arvegods«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Nyborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer