Befolkningsudviklingen i Ulstrup 1921‑2019.

.
Arbejdet med at bygge en ny bro som erstatning for den gamle træbro, der stammede fra 1870’erne, tiltrækker sig stor opmærksomhed. Trædyngen th. stammer fra den gamle bro. I baggrunden ses stationsbygningen i Ulstrup. Foto fra ca. år 1900.
.

Det område, som i dag er Ulstrup, var indtil midten af 1800-tallet landbrugsjord.

Ved anlæggelse af Langå-Viborgbanen blev der etableret en station i 1863 på herregården Ulstrups marker. I 1870’erne blev der bygget en bro over Gudenå til vejen mellem Randers og Silkeborg, og Ulstrup blev herefter et trafikknudepunkt. Der opstod i de følgende årtier en stationsby syd for Gudenå med markedsplads, handel, håndværk og industri.

Byen fortsatte med at udvikle sig op gennem 1900-tallet. I 1921 var der 454 indbyggere i Ulstrup, og dette tal voksede til 990 personer i 1960. Indbyggerne levede af håndværk og industri, handel og liberale erhverv. Opførelsen af en kirke i den voksende by påbegyndtes i 1952 og foregik i etaper. Derudover fik Ulstrup centralskole og ungdomsskole samt bibliotek. Der kom også fabrikker, bank- og sparekassefilialer samt hotel.

I 1970 blev Ulstrup en del af Hvorslev Kommune, hvor byen blev kommunens største. I 1970 havde Ulstrup 1.196 indbyggere, og befolkningstallet nåede i 2006 op på 2.001 personer.

Videre læsning

Læs mere om Ulstrup

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie