University College Lillebælt (UCL) er som professionshøjskole dannet i 2008 ved en stor fusion. Heri indgik to CVU (center for videregående uddannelse): CVU Fyn og CVU Jelling. Hertil kom CVSU Fyn (center for videregående sundhedsuddannelser). Yderligere deltagere i den store sammenlægning var Den Sociale Højskole Odense, Skårup Seminarium og Sygeplejeskolen i Vejle Amt. I 2018 blev UCL yderligere fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL), der var blevet etableret i 2009 som et af ni erhvervsakademier i Danmark. I 2021 hedder den samlede fusion UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og har i alt omkring 11.000 studerende fordelt på fem campusser, hvoraf den største ligger i Odense. Hertil kommer Svendborg, Fredericia, Jelling og Vejle. I fagområderne indgår bl.a. de uddannelser, der tidligere var kendt som Fyns Pædagogseminarium, Odense Håndarbejdsseminarium, Odense Seminarium og Seminariet for Kunst og Håndværk i Kerteminde.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder i 2021 i alt 16 professionsuddannelser, 20 erhvervsakademiuddannelser, 11 overbygningsuddannelser og to uddannelser som åben uddannelse. UCL er delt op i fem fagområder: Sundhed og socialt arbejde, Pædagogik og undervisning, Ledelse og administration, Byggeri og teknologi samt Business og digital udvikling.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg