University College Nordjylland (UCN) er et resultat af loven om professionshøjskoler fra 2007, hvor en række selvstændige uddannelser blev nedlagt til fordel for store uddannelsesinstitutioner med et bredt udbud af professionsbachelorer. UCN blev skabt i 2008 ved en sammenlægning af Hjørring Seminarium, Aalborg Seminarium, Socialpædagogisk Seminarium, Skipper Clement Seminariet, Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg, Vendsyssel Sygeplejeskole, Danmarks Jordemoderskole i Aalborg og Fysioterapeut- og ergoterapeutskolen. I 2009 blev Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) også lagt sammen med UCN.

UCN udbød i 2017 i alt 27 forskellige professions- og erhvervsakademiuddannelser i Aalborg, Thisted og Hjørring. Af de 27 uddannelser udbydes kun en enkelt ikke i Aalborg. Desuden var der otte overbygningsuddannelser inden for business og teknologi.

UCN arbejder for at blive mere international i alle led. I 2017 udbød UCN 19 uddannelser afviklet på engelsk med i alt ca. 1.400 studerende.

UCN’s forskningsprogram prioriterer især studier i sammenhængen mellem undervisningens afvikling og de studerendes læringsudbytte.

UCN i Aalborg havde pr. 1. oktober 2016 omkring 8.000 aktive studerende på grunduddannelserne mod ca. 1.100 i Hjørring og knap 400 i Thisted. Hertil kommer årligt op mod flere tusinde kursister og studerende på efter- og videreuddannelser.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg

Eksterne links