Uth Kirke ligger i Uth, på østsiden af Klokkedal Å ved Horsens’ sydøstlige udkant. Kirken er i sin nuværende form en usædvanlig teglstenskirke påbegyndt af rigsråd Holger Ottesen Rosenkrantz til Boller og efter dennes død fuldført 1575‑77 af enken, Karen Gyldenstierne. I et kapel på kirkens sydside findes monumenter for ægteparret i form af en sjælden nichegrav af sort Namur-kalksten samt et epitafium med maleri af hovedpersonerne og deres børn. Fra begyndelsen var den treskibede bygning dækket af saddeltag, men ved en radikal ombygning i 1869 blev kirken omformet til en treskibet basilika.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om Kirker