Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362223
Sted- og lokalitetsnummer
040305-31
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret vejareal, litra "a" mellem matr.nr. 6b og 11 b Vårby Mark, Hemmeshøj. Bro nr. 501/02 over Vårby Å. Broen er opført af granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 15,2 m langt, 7,4 m bredt og 3,1 m højt målt fra buestikstenen til underkanten af nederste skifte. Hver facade afsluttes øverst med profilbåndkant formet som volut. Brofæsterne indsnævrer løbet ved slug og afgang. På facaden over afgangen er indhugget Chr. VII's monogram omgivet af tallene 17 og 86. På facaden ved sluget er indhugget VAARBYE BROE. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning, autoværn og gelænder.

Undersøgelseshistorie

1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBro nr. 501/02 over Vårby Å. Broen er opført af granitkvadrer med konkav hvælving. Gennemløbet er 15,2 m langt, 7,4 m bredt og 3,1 m højt målt fra buestikstenen til underkanten af nederste skifte. Hver facade er 17,2 m bred og 4 m høj. Facaderne afsluttes øverst med profilkantbånd formet som volut. Brofæsterne indsnævrer løbet ved slut og afgang. På facaden over afgangen er indhugget Chr. VII's monogram omgivet af tallene 17 og 86. På facaden ved sluget er indhugget VAARBYE BROE. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning, autoværn og gelænder.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links