Væggerløse med 1.321 indbyggere 7 km sydøst for Nykøbing F var center for Sydfalster Kommune fra 1970 til 2007. Byen med sin romanske kirke ligger på en randmoræne ca. 20 m over Guldborg Sund. Hernede ved sundet, en halv km vest for byen, oprettede Gedserbanen en station i 1886. Den medførte dog ingen større lokal bydannelse, og den lukkede i 1974.

Gedser Landevej afskærer byplanen mod vest, men østpå, hvor bakken falder ned mod det inddæmmede Bøtø Nor, voksede fra 1970 et parcelhuskvarter frem, formet efter byens stjerneudskiftning. Lidt syd for kirken ligger skolen, der dækker hele Sydfalster.

Videre læsning

Læs mere om byer i Guldborgsund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byer