Boligblok i Værebro Park.

.

Værebro Park består af otte høje boligblokke opført som montagebyggeri i beton, stål og glas. De tre blokke er i otte etager, og de resterende fem blokke er i fire etager. Bebyggelsen ligger som en selvstændig bydel sydvest for Bagsværd i Gladsaxe Kommunes nordvestlige del. De første beboere flyttede ind i 1966 og Værebro Park stod færdigt i 1968 med 1.300 lejligheder, komplet med bl.a. eget indkøbscenter og skole.

Bebyggelsen afgrænses af Hillerødmotorvejen mod øst, Ring 4 mod nord og Værebrovej mod syd, mens der mod vest ligger et villakvarter. Området indeholder store grønne friarealer, en række indkøbsmuligheder i det tilhørende center, børneinstitutioner samt, i områdets vestlige del, Skovbrynet Skole og Bagsværd Svømmehal.

Videre læsning

Læs mere om Bagsværds arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur