Værløse Bymidte med »Den Røde Plads«. I området omkring Bymidten ligger også Værløse Bibliotek, biografen, Kulturhuset Galaksen og foreningshuset Satellitten.
.

Med 13.070 indbyggere og et areal på 508 ha er Værløse den næststørste by i Furesø Kommune. Den er beliggende mellem Søndersø, Farum Sø og Furesø og nabo til Lille og Store Hareskov og Nørreskov. Byen ligger i et småkuperet dødislandskab, hvor tunneldalens sider skråner ned mod Søndersø. Det højeste punkt er Bavnehøj på 58 m.o.h. Mod øst afgrænses byen af Hillerødmotorvejen, men den kan krydses i bil ved Kollekollevej og Fiskebækvej, og på cykel og til fods ved Skovgårds Alle. Der er ca. 18 km til København og gode trafikforbindelser med S-tog, motorvej og supercykelstien fra Farum.

S-togslinjen til Farum slår et stort sving gennem byen, som mest består af parcelhuskvarterer med indslag af række- og gårdhavehuse og enkelte etagebyggerier. De fleste bycenterfunktioner og et lille erhvervskvarter ligger nær stationen.

Det centrale Værløse, 2018. Farumbanen gennemskærer byen sydøst-nordvest, mens Hillerødmotorvejen afgrænser byen mod øst. Forretningslivet er koncentreret i Bymidten nord for stationen. Det nye rådhus fra 2017 ligger i tilknytning hertil, umiddelbart øst for Bymidten. Her ligger også Værløsehallerne, der huser forskellige sportsklubber, samt et større område med idræts- og tennisanlæg. Parcel- og rækkehuse er den dominerende boligform i byen.

.

Stednavnets betydning

Navnet Værløse kendes fra *1248, hvor det optræder i formen Withærløse. Fra de ældste omtaler indgår navnet i nabolandsbyerne Lille Værløse (Withærløse litlæ, *1278) og Kirke Værløse, tidligere Store Værløse (Vetherløsæmaglæ, *1321‑23). Navnet er formentlig sammensat af det gammeldanske substantiv with i betydningen »skov« og den på Sjælland udbredte endelsestype løse, der mest sandsynligt betyder »lysning«, dvs. lysningen i/ved skoven.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Furesø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer