En del af Flyvestation Værløse set mod nordøst mod Laanshøj og Søndersø i 2018, hvor transformationen af det tidligere militærområde er i fuld gang. I bygningerne i forgrunden ligger bl.a. Filmstationen.
.
På en stejl skråning med udsigt ud over bl.a. Værløse Golfklub ligger Juul Frost Arkitekters rækkehuse og villaer, der er opført i 2008. Husene ligger i kvarteret Ryget Skovby.
.
Langs Værløse Bymidte ligger »Den Røde Plads« fra 1961‑64 af landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt.
.

Noget af det ældst bevarede arkitektur i Værløse er Mosegården, hvor stuehuset har egnstypisk overkalket bindingsværk og menes opført i slutningen af 1700-tallet. Det tilhørende Gadekærshus blev opført i 1718, men brændte i 1794 og blev efterfølgende genopført.

Kommunens rådhus er en ombygning af det tidligere rådhus fra 1993 samt en ny tilbygning fra 2017. Både ombygning og tilbygning er tegnet af Nord Architects.

Det almennyttige byggeri Hesselbo og andelsboligbebyggelsen Nørgårds Plantage ligger i udkanten af byen, begge af tegnestuen Vandkunsten. Hesselbo er opført i årene 1982‑84 og integreret i landskabet med skrå, stejle tegltage. Nørgårds Plantage er opført i 1983 og udgør sammen med Hesselbo en fin helhed.

Værløse Svømmehal fra 2003 er tegnet af Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S. Bygningen består af to dele: servicebygningen, der har en kubisk form med en mere lukket facade, der kun afbrydes af glaspartiet med hovedindgangen. Badebygningen har en mere let udformning, der åbner sig mod syd, vest og nord under et stort, let buet tag, der grundet de store glaspartier og betonsøjler fremstår næsten svævende.

Juul Frost Arkitekter A/S har udviklet det nye by- og boligområde ved Flyvestation Værløse. De oprindelige bygninger er fra 1910‑13. Siden er Nordlejren (kaldet Laanshøj) blevet bebygget med boliger, og Sydlejren er også ved at blive omdannet til boligområde.

Det fredede landsted Kulhus ligger øst for Værløse. Det består af en hovedfløj fra 1769 og en sidebygning fra 1831. Hovedbygningen er grundmuret og gulkalket og med en frontispice mod vejen.

Videre læsning

Læs mere om Værløse

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur