I 2019 havde Vadehavscentret 91.000 besøgende, som ud over de natur- og kulturhistoriske udstillinger også kunne opleve tundrahaven på udearealerne mellem centerets karakteristiske bygninger. Tundrahaven er tilplantet med lave arktiske planter og skal give et indtryk af det højarktiske landskab, som mange af Vadehavets trækfugle yngler i. Beplantningerne suppleres af skulpturer af islandske ryler.
.

På marsken bag diget ved Vester Vedsted sydvest for Ribe ligger Vadehavscentret, hvis hovedformål er at øge kendskabet til Vadehavet. I perioden 2013‑17 blev centeret ombygget og udvidet fra 1.400 m2 til 2.800 m2, så det i dag rummer møde og formidlingsfaciliteter, café, butik og mere end 1.000 m2 udstilling. Det nye center, som er tegnet af Dorte Mandrup A/S, skal fremstå som et moderne bygningsværk, der i pagt med landskabet nærmest vokser op af jorden. Bemærkelsesværdigt er det også, at både facade og tag er opført i tagrør. Dertil kommer 24.000 m2 udendørsarealer og en tundrahave, som er skabt af landskabsarkitekt Marianne Levinsen. I 2017 modtog centeret prisen for Årets Byggeri i Danmark.

Vadehavscentret ejes af den selvejende institution Fonden for Vadehavscentret. Der er åbent næsten året rundt, og ud over vekslende udstillinger og undervisning af skoleklasser og dagtilbud tilbyder centeret guidede ture som østerssafari og sort sol-safari.

Centret formidler viden om Vadehavet og tilbyder også guidede ture, bl.a. sælsafari, østerssafari og sort solture, hvor man forår og efterår kan opleve tusindtallige flokke af stære danse på himlen.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv