Valby Bakke er det ældste landskabstræk i Københavns Kommune. Bakken danner sammen med Frederiksberg Bakke i Frederiksberg Kommune et svagt buet bakkeparti, som rager 20 m op over det omgivende terræn. Valby Bakke er formentlig en randmoræne, der blev skabt af Nordøstisen for ca. 20.000 år siden. På det tidspunkt dækkede isen de østlige dele af Nordsjælland efter at være smeltet tilbage fra Hovedstilstandslinjen i Jylland.

Frem til midten af 1800-tallet kunne man se hele København fra toppen af Valby Bakke, hvorimod alt det, som lå vest for bakken, var uden for københavnernes synsfelt. I dag er de engang så landlige arealer »vest for Valby Bakke« i høj grad bebyggede og i højere grad synlige.

Hvordan den berømte bakke er opstået, er der skrevet meget lidt om. I forbindelse med nyanlægget af jernbanen mellem Enghave Station og Valby Station omkring år 1900 blev Valby Bakke dog gennemgravet, og de resulterende fotografier, tegninger og beskrivelser viser, at den geologiske opbygning af bakken er ganske kompliceret. Et lag af smeltevandssand med såkaldte ravpindelag og et lag af smeltevandsler er blevet presset i stykker af isen. Det har sammenblandet sand og ler, der ligger som store blokke i et lag af moræneler. Ravpindelagene består af plantedele og rav fra Miocæn, som is og floder har fragtet til området fra Østersøegnene.

I 1847 blev bryggeriet Carlsberg grundlagt af J.C. Jacobsen på en bakkeskråning mod Valby Bakke.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommunes landskaber

Læs videre om

Se alle artikler om Landskaber