I Stevns Kommune ligger to fredede præstegårde, hvoraf den i Store Heddinge fortsat udgør præstens bolig, mens Valløby gamle Præstegård ophørte som præstegård i 1909.

Ved gadekæret i Valløby ligger den tidligere præstegård. Den blev i 1909 købt af sønnerne til præsten Ole Jørgen Sadolin, der var præst her 1865‑80, som et varigt samlingssted for familien.

Præstegården er bygget i flere tempi i løbet af 1700‑ og 1800‑tallet og udgør et sjældent malerisk hele af stråtækt, rødt opstolpet bindingsværk med hvidtet tavl på en sokkel af syldsten. Det store gårdsrum omsluttes af beboelses‑ og avlslænger med velbevarede enkle og traditionelle, gamle bygningselementer ude som inde.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Stevns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde