Roserne står i fuldt flor i Valbyparkens rosenhave og blander deres parfumerede duft med duften fra parkens andre blomstrende stauder. Den cirkulære, ca. 1,5 ha store have blev anlagt i 1965 med 12.000 roser fordelt på ca. 270 forskellige sorter. Da København i 1996 var europæisk kulturby, blev der desuden indviet 17 temahaver.
.

Valbyparken ligger på den gamle Valby Fælled ud mod Kalvebod Strand og er med sine 64,2 ha Københavns største park. Fra 1913 til 1937 blev området benyttet som losseplads, og først med lossepladsdriftens ophør kunne Københavns Kommunes Parkafdeling under stadsgartner Jacob Bergmann begynde anlægget af parken. Der blev fyldt jord oven på affaldet, sået græs og plantet træer og buske langs parkens grænser, så der opstod et ret åbent parklandskab, som sine steder byder på lange udsyn langs den svagt skålformede græsslette med ege- og lærkegrupper og spredte buskadser. Dertil kommer flere boldbaner og legepladser.

For at forbedre ynglemulighederne for områdets frøer og tudser blev der i 1995 anlagt fire ovale vandhuller under navnet »Den Grønne Frøpark«. Samme år blev der plantet en allé af pyramidepopler, som nu danner en 1 km lang grøn korridor fra parkens hovedindgang til Kalvebod Strand. Ved parkens hovedindgang udgravede man i 1999 desuden den lavvandede Tudsemindesø.

Bortset fra en bestand af den forholdsvis sjældne gul frøstjerne består parkarealernes planteliv af ganske almindelige plantearter. I forsommeren genlyder vandhullerne af den grønne frøs skrattende kvækken, hvorimod skrubtudserne, som de deler vandhullerne med, ikke giver megen lyd fra sig. Frøerne tjener bl.a. som føde for de snoge, man også kan være heldig at se i området.

Blandt de københavnske parkanlæg adskiller Valbyparken sig ved at strække sig helt ned til Kalveboderne, som sammen med Kalvebodløbet er en af de bedste rastelokaliteter for andefugle på Sjælland. Strømforholdene sørger altid for åbent vand, og især i isvintre kan man derfor opleve store flokke af rastende knopsvaner, pibeænder, troldænder, blishøns og andre vandfugle. Desuden er området af international betydning for troldand samt lille og stor skallesluger.

For at bevare arealet som rekreativt grønt område blev Valbyparken fredet i 1966.

Københavns største naturlegeplads ligger i Valbyparken. I parken finder man også en frisbeebane samt en surfklub nede ved vandet. I sommeren 2019 begyndte Københavns Kommune anlæggelsen af en 120 m lang sandstrand ud mod Kalveboderne i sydenden af Valbyparken.

Valbyparken lægger plæner til en række årlige festivaler. Siden 1985 har frivillige arrangeret Grøn Koncert i Valbyparken. Valbyparken danner desuden ramme om mange af Valbys traditioner. En af dem er dragefestivalen lige efter påske. Et andet tilløbsstykke er den store havefest med kåring af Rosenhavens smukkeste røde, gule og hvide rose. Ungdommens Folkemøde blev afholdt første gang i 2016 og siden 2018 i Valbyparken.

Gastårnet, der som Valbys førhen mest dominerende bygning rejste sig 108 m over Valbyparken, blev fjernet i 2012.

Videre læsning

Læs mere om Valbys arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur