Alle elementer i Valdemars Slots anlæg er samlet i et symmetrisk kompleks med hoved‑ bygningen og det store spejlbassin som midterakse. Efter flere ombygninger skabte Georg Dietrich Tschierske 1749‑54 det nuværende udseende efter barokkens idealer. Hele anlægget med avlsbygninger, hovedbygning, portbygninger og tepavillon er i dag fredet. Valdemars Slot er åbent for publikum med café og events. Desuden drives et omfattende skov‑ og landbrug samt jagt.
.

Valdemars Slot ligger malerisk placeret på Tåsinges østkyst. Den er en perle blandt de fynske barokherregårde, ikke mindst pga. sit helstøbte rektangulære gårdanlæg opført 1749‑54 med Georg Dietrich Tschierske som arkitekt med portbygninger mod nord og syd samt spejldam, staldlænger, ridebane og tepavillon mod øst. Selve hovedbygningen er opført 1678‑80 af admiral Niels Juel, der vandt hæder i søslagene mod Sverige. Den 13 fag lange bygning står i to etager med hvælvet kælder og med et stort, helvalmet tag samt en bred dobbelttrappe midt for bygningen.

Herregården kendes fra middelalderen, hvor den hed Kærstrup og lå et par kilometer længere mod sydvest. Det nuværende navn og placering fik gården, da Christian 4. lod den gamle hovedbygning nedrive og en ny renæssancebygning opføre 1639‑44, der var tilegnet sønnen med Kirsten Munk, Valdemar Christian. Allerede under svenskekrigene 1657‑60 blev bygningen imidlertid stærkt ødelagt, så da Niels Juel købte godset i 1678, blev bygningen på det nærmeste nyopført. I perioden 1711‑1923 indgik det i stamhuset Tåsinge for slægten Juel og senere Juel‑Brockdorff. Godset drives i dag fortsat af slægten under selskabet Valdemars Slot Gods A/S med bl.a. land‑ og skovbrug, udlejning, events og museum.

Valdemars Slotspark

Vest og nord for herregården og ud til søen ligger en landskabelig park, anlagt i 1870’erne af landskabsgartner H. Flindt, med store plæner og solitære træer og med skoven på den anden side af søen som kulisse. Ud for hovedbygningens ene gavl ligger en mindre, rektangulær have fra 1931 afgrænset af takshække og med vandbassin, tegnet af englænderen Montague Russell Page.

Digteren Ambrosius Stub var en halv snes år skriver og huspoet på Valdemars Slot og siges at have siddet og skrevet under en ca. 400 år gammel eg, nu kaldet Ambrosius‑egen. Egen har et stammeomfang på ca. 7 m og står et stykke sydvest for Valdemars Slot på Nørreskovvej.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Svendborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder