Vallekilde Højskole blev grundlagt i 1865 af Ernst Trier under indflydelse af N.F.S. Grundtvig og Christen Kold. For lånte midler opførtes en statelig skolebygning samt håndværksskole, sømandsskole og gymnastikhus. Højskolen var datidens mest besøgte. I dag udbydes kurser i bl.a. journalistik, spiludvikling, event og lederskab samt skønlitterær skrivning.

Med oprettelsen af højskolen opstod en farverig og nordisk inspireret arkitektur, nationalromantikken. Det skete i samarbejde mellem lærer, bygmester Andreas Bentsen og arkitekt Martin Nyrop og kom til udtryk i højskolens gymnastikhus fra 1884. Begge tegnede adskillige huse i denne stil i Odsherred, Nyrop også et par lærerboliger ved højskolen, ligesom han stod bag en større ombygning og udvidelse af skolen i 1907. Dens håndværkerafdeling uddannede tømrere, som siden videreførte bygningsstilen i byerne Hørve, Fårevejle, Asnæs og Vig. Nationalromantikken prægede også stationshusene langs Odsherreds Jernbane fra 1899, tegnet af Statsbanernes overarkitekt, Heinrich Wenck.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Odsherred Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg