De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Vallensbæk Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Vallensbæk er en forholdsvis lun kommune. Fra april til august placerer den sig blandt landets ti varmeste, og set over hele året ligger temperaturen pænt over landsgennemsnittet. Temperaturvariationen er størst i de åbne områder inde i landet og mindst i de kystnære områder samt ved Tueholmsøen og Vallensbæk Sø, som samtidig får færre byger. Overordnet set er kommunen meget tør, og den årlige nedbør ligger betydeligt under landsgennemsnittet. Det skyldes, at luften fra vest når at tørre ud, inden den rammer Vallensbæk Kommune, ligesom det flade landskab ikke medvirker til skydannelse. De færre skyer betyder til gengæld, at antallet af solskinstimer ligger en smule over landsgennemsnittet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vallensbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima