Vallensbæk Landsby, 2018. Bygaden kringler sig igennem landsbyen med ældre stråtækte gårde og huse iblandet moderne boliger. På Gartnerbakken er alle husene fra 1990’erne. Gennem byens gadekær løber Bækrenden, der udmunder i Store Vejleå. Nærheden til Vallensbæk Mose har betydet, at byudviklingen har måttet ske mod nord, syd eller øst. Enkelte vejforløb afspejler de gamle markskel, fx Brøndbyvej og Toftevej.
.
Gadekæret i Vallensbæk Landsby. I baggrunden th. ses missionshuset Zion, der drives af Indre Mission. Om sommeren danner området rammen om den årlige friluftskoncert for borgerne, Gadekærskoncerten.
.
Landsbymiljøet eksisterer stadig i området omkring Engvej og Bygaden i Vallensbæk Landsby med stråtækte gårde og huse. Landsbyen er dog udbygget med parcelhuse. I den ellers tæt bebyggede Vallensbæk Kommune ligger Vallensbæk Landsby omgivet af landbrugsarealer og rekreative områder.
.

Vallensbæk Landsby er et af tre byområder i Vallensbæk Kommune. De to øvrige er Vallensbæk Strand og Vallensbæk Nordmark. Vallensbæk Landsby har en befolkning på 443 og et areal på 26 ha. Området er afgrænset af Holbækmotorvejen, Vejlegårdsvej og Vallensbæk Torvevej. Landsbyen ligger centralt i kommunen ved foden af middelalderkirken fra 1100-tallet, der troner på Kirkebakken og markerer sig tydeligt i det flade morænelandskab. Området er en del af Fingerplanens grønne kiler, og bortset fra landsbyen, enkelte gårde og nogle offentlige institutioner inkl. skolen er her kun lav boligbebyggelse.

Det velbevarede gadenet i Vallensbæk Landsby afspejler i høj grad landsbyens udstrækning før udskiftningen i 1780’erne. Enkelte gårde og huse, som Bygaden 38 (billedet), der er opført i første halvdel af 1700-tallet, viser ligeledes tilbage til den historiske landsby, der har sine rødder i middelalderen.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Vallensbæk er tidligst nævnt *1184 (afskrift fra slutningen af 1600-tallet) i formen Wolensbech. Den ældste originalform er 1317 Walensbæk. Yngre former er fx 1474 Vallingsbeck, 1567 Wallendtzbeqk og 1664 Wallendtzbech. Første led i forleddet antages at være et ubelagt, feminint substantiv * »krog, krumning, bøjning«. Andet led er substantivet land. Forleddet er da enten et substantiv gammeldansk *wāland »krumt landområde« eller et dermed identisk stednavn. Efterleddet i Vallensbæk er substantivet bæk. Navnet betyder »*Wālands bæk« eller »det krumme landstykkes bæk« og er sekundært overført som navn på bebyggelsen, som opstod ved bækken. Den nyere tilføjelse Landsby udpeger den centrale og ældste del af bebyggelsen til forskel fra Vallensbæk Strand.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Vallensbæk Kommune

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder