Den moderne Helligtrekongers Kirke, tegnet af Peder Elgaard fra Erik Møller Arkitekter og indviet i 2012, og den gamle, romanske kirke samt sognegården danner tilsammen et åbent torv, der minder om gamle kirkekomplekser. Helligtrekongers Kirke består af to cylindre: Den højere, indre indeholder kirkerummet, mens det ydre rum med glasfacaden bruges til servicefunktioner.
.

Det delvis velbevarede landsbymiljø i Vallensbæk Landsby er en sjældenhed i hovedstadsområdet. Landsbyen er karakteriseret ved mange ombyggede, men alligevel velbevarede huse, hvoraf flere er placeret tæt ved vejen. Ellers giver små, åbne forhaver mulighed for kig til de gamle huse. Arkitekturen er traditionel dansk byggeskik med længe- eller vinkelhuse. Facaderne står både i blank mur og er kalkede eller pudsede i forskellige farver. Tagene er enten tækket med strå eller hængt med tegl eller eternit. Flere af husene har fine, dekorative elementer i form af indfatninger omkring vinduer, murstik eller sålbænke. De nyere huse er opført med respekt for traditionel dansk byggeskik på landet.

Landsbymiljøet eksisterer stadig i området omkring Engvej og Bygaden i Vallensbæk Landsby med stråtækte gårde og huse. Landsbyen er dog udbygget med parcelhuse.

.

Videre læsning

Læs mere om Vallensbæk Landsby

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur