Vallensbæk Nordmark er et af tre byområder i Vallensbæk Kommune. De to øvrige er Vallensbæk Strand og Vallensbæk Landsby. Indbyggerne er registreret af Danmarks Statistik under byen Vallensbæk, der har et indbyggertal på 15.739.

Bydelen ligger tæt ved Albertslund Station på S-togslinjen til Høje Taastrup. Vallensbæk Nordmark, tidligere kaldet Nordmarken, ligger på de nordlige af Vallensbæk Landsbys jorder mellem Albertslund Kommune i nord og Holbækmotorvejen mod syd. Indtil midten af 1900-tallet lå her kun få gårde og huse. Vallensbæk Nordmark blev bebygget som led i udviklingen af Storkøbenhavn, hvor retningslinjerne blev fastlagt i den såkaldte Fingerplan fra 1947, og en plan for udviklingen af området med lave etageblokke og parcel- eller rækkehuse blev vedtaget i 1960’erne. I dag er det hovedsagelig et parcel- og rækkehuskvarter. Men her, tæt på Albertslund Station og Albertslund Centrum, ligger også de to bebyggelser Firkløverparken og Nordmarkshave med lejligheder i etageejendomme.

Stednavnets betydning

Stednavnet Nordmarken optræder første gang på et kort fra 1936 i den ubestemte form Nordmark. I 1975 er navnet optegnet med udtale i bestemt form. Området hed tidligere Nørrevang (1567 Nørre Wong). Nordmarken er rimeligvis dannet med forankring i det ældre navn, da de to navne har næsten samme betydningsindhold. Forleddet er det retningsangivende adverbium nord. Efterleddet er substantivet mark i dets nutidige betydning »større areal af opdyrket jord, landbrugsjord«. Navnet betyder »landbrugsjorden beliggende mod nord«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Vallensbæk Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder