I første halvdel af 1900-tallet var området landbrugsland uden sommerhuse. De første boliger i Vallensbæk Nordmark blev ifølge en udbygningsplan opført i 1962; det var hovedsagelig parcelhuse, men der blev dog også bygget i halvanden etage samt kædehuse. Boligblokkene Nordmarkshave blev opført i 1966 som et alternativ til socialt boligbyggeri, og lejlighederne blev senere solgt som ejerlejligheder. I 1968 blev de første spadestik til et helt område med institutioner taget af Sct. Georgs Gilderne.

Efter 1970 gik det stærkt med opførelsen af daginstitutioner, og Sct. Georgs Gilderne fik opført en række institutioner i området ved Løkkekrogen. Selv om størstedelen af udbygningen af området var afsat til boliger og offentlige bygninger, blev der også udlagt arealer til erhvervsområde. I slutningen af 1990’erne blev der endvidere afsat et større område i Nordmarken til amtsinstitutioner for handicappede børn og unge, hvor der skulle være både botilbud, skole og fritidshjem; dette blev senere udvidet med yderligere botilbud.

Videre læsning

Læs mere om Vallensbæk Nordmark

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie