Passagerer skynder sig for at nå deres busser på stationspladsen ved Vallensbæk Station. Fra Vallensbæk Station, der var endestation på Køge Bugt-banen frem til 1976, udgik der adskillige busser i retning sydpå til Køge. Foto fra 1975.
.
Indvielsen af det nye Favør-supermarked ved Vallensbæk Station i marts 1975. Supermarkedet var, bortset fra stationens kiosk, den eneste forretning ved stationen, indtil Vallensbæk Nærcenter åbnede i 1979. Bygningen blev senere en børneinstitution og siden nedrevet for at give plads til en parkeringsplads.
.

I Vallensbæk Strand begyndte udstykningen især efter 1910 og kom til at bestå af en masse små strandlodder til boliger og nogle større til gartnerier. På mange af strandlodderne blev der opført sommerhuse, hvor adskillige valgte at bo hele året, selv om det ikke var lovligt; nogle fik dog dispensation til at ombygge til helårsbolig. I 1948 blev det tilladt at bygge helårsboliger syd for Gammel Køge Landevej. Området blev for alvor udbygget efter den første lokalplan fra 1951, og der kunne nu opføres boliger og etableres et forretningsområde med butikker, restaurationer, biograf mv. Der blev senere udlagt mindre arealer til erhvervsvirksomheder.

I 1960’erne og 1970’erne blev Vejlegårdsområdet udlagt til erhverv, hvor bl.a. stålvirksomheden Nordisk Simplex og Beka Industrilakering flyttede til. I 1977 blev en større del af strandområdet inddraget i Køge Bugtprojektet, og det blev udlagt til rekreative områder og lystbådehavn. Den øvrige del af Vallensbæk Strand blev en blanding af boliger, erhvervsbyggeri og offentlige institutioner. I 1980 blev Strandparken indviet og er siden blevet et attraktivt sted fx til badning. I 1997 blev der givet grønt lys for detailhandel og restaurationsvirksomhed tæt ved Vallensbæk Station. Midt i 00’erne blev det aktuelt at omlægge tidligere erhvervsområder til nye boligkvarterer. Det gælder bl.a. området Store Vejlegård samt Risingevej. I 2007 blev der ændret på området ved Delta Park, så der også her blev en bredere sammensætning af boliger, detailhandel og andre erhvervsvirksomheder.

Videre læsning

Læs mere om Vallensbæk Strand

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie