Dæmning i den østlige ydre voldgrav set fra vest
.
Østlig ydre voldgrav set fra N
.
Østlig ydre voldgrav set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3108102
Sted- og lokalitetsnummer
170907-134
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

DEL AF YDRE VOLDGRAVSSYSTEM OMKRING ENGELSHOLM Den østre voldgrav samt den østlige del af den søndre ydre voldgrav. Gravene, der er vandfyldte og ca. 12 m brede, danner en ret vinkel. Den søndre grav er ca. 45 m lang og den østre ca. 170 m lang. I nord forbinder en ca. 3 m bred kanal den ydre voldgrav med Engelsholm sø. Over den østre grav er en ca. 4 m bred dæmning. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må ikke ske uden rigsantikvarens samtykke. Tingl.: 30/4 1971. VANDGRAVE OMKRING ENGELSHOLM 1.Graven omgiver det ca. 40 x 50 m store voldsted, hvorpå Engelsholms hovedbygning ligger. Graven er 12-14 m bred og skråningerne tildels stensatte. OVer den østre grav fører en muret bro med kørevej. Ved de 3 andre sider er der træbroer over graven. 2.Den søndre del af den ydre voldgrav, der er ca. 110 m lang og ca. 12 m bred. En ca. 10 m bred dæmning fører omtrent midtpå over denne voldgrav. Fredningen omfatter såvel graven omkring hovedbygningen som resterne af den ydre grav ca. 50 m syd herfor. Fredningsgrænserne følger gra- venes ydre kanter i en afstand af 2 m. Dette fortidsminde må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af vold- gravene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmu- seets samtykke. Tingl.: 24/10 1967.

Undersøgelseshistorie

2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links