154 dæmning mellem grav i nord og i øst
.
159 stensat forbindelse under dæmning midt i grav i øst
.
157 dæmning over grav i øst
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442427
Sted- og lokalitetsnummer
070623-15
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Nielstrup voldgrav Den vandfyldte voldgrav omkring den nordlige del af den nu- værende herregård. Den nordlige grav er ca. 170 m lang og varierer i bredde fra ca. 18 m mod vest til ca. 20 m mod øst. På midten afbrydes den af en indtil 14 m bred dæmning med overkørsel, og et stykke øst herfor fører en gangbro over graven. Den vestlige del af voldgraven, der adskilles fra den nordlige ved en ca. 20 m bred overkørsel, er ca. 60 m lang, og fra 20 til 30 m bred. Den østlige del af graven er ca. 35 m lang og ca. 21 m bred. Fredningsgrænsen følger gravens ydre overkant og er angivet på vedlagte opmålingsskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på no- gen måde beskadiges ved henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgra- ven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted Nielstrup. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkDen nordøstlige del af gravene har delvist kampestenssatte sider.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links