Voldgravens nordlige del, set fra øst
.
Voldgraven set fra syd
.
Voldgravens sydlige del, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36128
Sted- og lokalitetsnummer
080721-69
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrav ved Tybrind Den bevarede del af voldgraven ved Tybrind består af en vinkel- formet ca. 20 m bred vandfyldt grav, der er ca. 140 m lang. Den største del, ca. 100 m, løber i nord-sydlig retning og bøjer i den nordre ende mod vest over en ca. 40 m lang strækning. Vold- graven ligger i haven øst for avlsgården. Fredningsgrænsen går langs gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning. Op- rensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldgrav på Tybrind. . Fredningen bør udvides til at omfatte den gamle dæmning, der har stemt vandet op i voldgraven. Stort bøgetræ væltet ud i graven. Ligger i haven til hovedgården. Mål: længde: 217 m. ** Seværdighedsforklaring ** Parkagtigt anlæg, der ikke er helt uinteressant. Bevoksning: 1984: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links