Allerede i år 1900 blev der i Holstebro Byråd fremsat forslag om at opstemme Storå for at producere elektricitet. Forslaget blev forkastet flere gange, men vandt gehør i slutningen af 1930’erne som et beskæftigelsesprojekt for byens mange arbejdsløse.

Projektet blev endelig besluttet i 1938. Ingen havde dog forudset den stigende beskæftigelse, som opstod under Besættelsen, og det blev ligefrem en udfordring at skaffe arbejdsløse nok til det 1,5 mio. kr. (42,5 mio. kr. i 2019-værdi) dyre beskæftigelsesprojekt. I sidste ende lykkedes det dog at få opstemmet åen, og 1941‑42 dukkede Vandkraftsøen op umiddelbart øst for Holstebro.

For at tillade bl.a. laks, ørred og ål at vandre til og fra gydepladserne længere oppe i åsystemet blev opstemningen forsynet med en fisketrappe. Den kom aldrig til at fungere, og i 1989 blev der derfor etableret et 650 m langt omløbsstryg, som dog også havde begrænset succes.

Elværket ved Vandkraftsøen kunne producere ca. 3 mio. kWh, hvilket var nok til at dække elforbruget til gadebelysningen i Holstebro. I dag produceres der ikke længere elektricitet på værket, og søens fremtid er uafklaret. Med henvisning til EU’s Vandrammedirektiv har Danmarks Sportsfiskerforbund siden 2009 ønsket, at søen tømmes og Storås løb genskabes. Omvendt har Holstebro Kommune foreslået at bygge en ny dæmning, så søen kan fungere som forsinkelsesbassin ved de skybrud, der truer med at oversvømme de lavtliggende dele af Holstebro midtby.

Rundt om søen går en 7,5 km lang sti. I kano er det via Storå muligt at krydse Vandkraftsøen og sejle ned igennem Holstebro midtby.

Ved Vandkraftsøen findes Frithioff Johansens kæmpemæssige laserskulptur Kaos Tempel fra 1989.

Vandkraftsøen er ca. 5 km lang og omtrent 250 m bred med et areal på ca. 70 ha. Den bynære placering gør søen til et populært rekreativt område, og langs bredden løber fx en ca. 7,5 km lang afmærket sti, som undervejs passerer bl.a. Uhregård, Tusindårshaven og Tvis Kloster.

.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande