Oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5033113
Sted- og lokalitetsnummer
060105-238
Anlæg
Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølleanlæg ved Kampeløkke Å Beliggende umiddelbart ØSØ for Blåholtsgård. Består af en Ø-V gående dæmning med en længde af ca. 25 m. Der ses - foruden det eksisterende åløb - to nu tørlagte gennemløb. Møllerenden synes at være det sydligste. På østsiden af denne, umiddelbart nedenfor dæmningen, ses en stenfyldt hulning, som markerer resterne af møllebygningen. Dæmningen er solidt opbygget med befæstning af store sten i såvel opstrøms som nedstrøms side. Bredde er 4-5 m, højden mere end 2 m over åens vandspejl.

Undersøgelseshistorie

2005
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderVandmølle ved Kampeløkke Å.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links