Vangså Klithede ligger ud til kysten mellem Klitmøller og Nørre Vorupør. Det er et ca. 1.400 ha stort, statsejet klithedeområde med en vegetation, der er præget af dværgbuske som hedelyng, revling, klokkelyng og mosebølle samt af tranebær og krybende pil.

Sandflugten har haft en meget tydelig effekt på hedens landskab. Ud mod havet står de høje havklitter og skærmer en smule mod vestenvinden. På indersiden af havklitterne veksler landskabet mellem hesteskoformede parabelklitter, klitsøer og våde områder. Her vokser bl.a. orkideer som plettet gøgeurt, der, når den blomstrer i juni-juli, visse steder kan farve heden helt lyserød. Mere beskeden er den lille orkide hjertelæbe, som med sine sarte, gulgrønne blomster kan være svær at få øje på. Også den meget sjældne dværgulvefod er fundet på Vangså Klithede. Den vokser blandt hedens våde tuer sammen med bl.a. rundbladet, liden og langbladet soldug. I de hvide klitter kan man finde sjældne planter som skotsk lostilk og strandsnerle.

Ensianblåfugl er stadig forholdsvis almindelig på Vangså Klithede, hvor man også kan finde bl.a. foranderlig blåfugl, sandrandøje, okkergul randøje og klitperlemorsommerfugl. Ynglefuglene på heden omfatter ud over de mere almindelige hedefugle også sjældne arter som trane, tinksmed, storspove og visse år mosehornugle.

For at bevare områdets naturhistoriske og landskabelige værdier blev 1.050 ha af Vangså Klithede fredet i 1995. Det gav også mulighed for at begynde en målrettet naturpleje, som indbefatter slåning, græsning og skånsom afbrænding. Vangså Klithede er desuden beskyttet som både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links