I udkanten af landsbyen Varnæs og syd for Varnæs Kirke ligger Varnæs Præstegård. Den er opført i 1779, men der har ligget præstegård her siden midten af 1600-tallet. Tidligere lå også et egnskarakteristisk bulhus, men det blev revet ned i 1930’erne. Præstegården blev fredet i 1954.
.

I den sydøstlige del af Aabenraa Kommune ligger tre fredede præstegårde, der alle er opført i 1700-tallet. En fjerde og også fredet præstegård ligger i Øster Løgum nord for Aabenraa og er fra 1800-tallet, men formentlig med dele fra 1600-tallet.

I al sin arkitektoniske enkelhed fremtræder den bygningsfredede Varnæs Præstegård myndigt i det åbne, kuperede landskab, der gennemstrømmes af den slyngede Blåbæk. To store kastanjetræer hvælver sig over indkørslen. Præstegården har stuehus i syd og forpagterlænge i vest samt et fritliggende, lille »bakhus« (bagehus). Præstegården er i hvidkalket grundmur på en høj, tjæret kampestenssokkel, alt dækket af store, afvalmede stråtage. Bygherren var Johan Christian Klincker, der var præst i perioden 1778‑92, samt hustruen Marine Meyland, hvis forbogstaver tillige med byggeåret pryder gavlene på præstegården fra 1779.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde