Fra udspringet løber Vasby og Hove Åer gennem et åbent landskab af moser og opdyrket land. På næsten hele strækningen kantes åen af høj urtevegetation, krat og træer. De giver skygge og begrænser derved mængden af vandplanter, der ellers kunne hæmme åens vandføring og resultere i oversvømmelser af de omkringliggende marker.
.

Den lille Vasby Å tager sin begyndelse ved Hedehusene Kloakrende tæt på Holbækmotorvejen. Herfra løber den nordpå til Vasby, hvorefter den drejer mod nordøst. Nordvest for Sengeløse løber åen sammen med Spangå og skifter herefter navn til Hove Å. Den fortsætter nordpå til grænsen til Roskilde Kommune, som den følger op gennem Kalvehave, hvor den forlader Høje-Taastrup Kommune. Åen fortsætter nord- og siden vestpå gennem Gundsømagle Sø til udløbet i Roskilde Fjord ved Salvadgård.

Vandkvaliteten og de fysiske forhold er generelt ringe i Vasby og Hove Åer, og dyre- og plantelivet er derfor tilsvarende fattigt. I Hove Å er vårfluen Ironoquia dubia dog indvandret i perioden efter 2013. Den er især knyttet til små, langsomtflydende vandløb og betegnes som sjælden i den danske rødliste.

Strækningen mellem Vasby Mose og Katrinebjerg Mølle indgår i habitatområdet Vasby Mose og Sengeløse Mose.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Høje-Taastrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande