Vaserne var tidligere kendt for sine mange syngende nattergale om foråret, men i dag yngler nattergalen ikke længere i området, om end den stadig lægger vejen forbi på træk.
.

Det 135 ha store moseområde Vaserne med tørvegrave, enge, rørskov og ellesumpe ligger på nordsiden af Storekalv i Furesø. Vaserne er især kendt for en tæt bestand af hulrugende småfugle som alm. og korttået træløber samt stor og lille flagspætte. I rørskoven ud til Storekalv yngler vandrikse og skægmejse, og i træerne ved Olsens Sø midt i Vaserne er der en skarvkoloni. Vaserne har også et rigt insektliv. I de vandfyldte tørvegrave findes eksempelvis de sjældne stor kærguldsmed og lys skivevandkalv, mens den blot få millimeter store sumpvindelsnegl især lever på stængler og blade af høje starer.

Vaserne blev fredet i 1946 og 1947, og 14 ha af området fungerer i dag som naturreservat under Fugleværnsfonden.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land