Den fredede herregård Vedbygård har bevaret sit senmiddelalderlige borgpræg både i bygningerne og ved voldgravene på alle fire sider. Den trefløjede hovedbygning af røde mursten med kraftige mure og kamtakkede gavle stammer fra renæssancen, men blev genetableret under indflydelse af historicismen, der ville rekonstruere bygningerne som på slægten Ruds tid i 1400‑1600-tallet.
.

Ved Ruds Vedby vest for Dianalund ligger Vedbygård på et næs, der har skudt sig ud i den drænede Dragsø. Det nuværende herregårdsanlæg ligger på et ca. 54 x 60 m stort rektangulært voldsted omgivet af en vandfyldt voldgrav med lodrette sider i kampesten.

Hovedbygningen er et trefløjet anlæg opført i røde munkesten. Sydfløjen med portindgang, opført i slutningen af 1400-tallet, er den ældste, og herefter følger nordfløjen fra 1500-tallet. Vedbygård blev ødelagt under Grevens Fejde 1534‑36, men blev genopbygget allerede omkring 1540 med vægtergang og skydeskår til forsvar mod angribende fjender samt kamtakkede gavle, blændingsdekorationer og mønstermurværk med rudemønster formet af sortbrændte munkesten. Vedbygård var længe et parallelanlæg med en syd- og nordfløj kun forbundet af spærremure i øst og vest. Sidstnævnte indgår i den nuværende vestfløj fra omkring 1760.

Vedbygård var i perioden 1429‑1671 i slægten Ruds eje og 1738‑1818 ejet af Barnerslægten, der i en kort periode ophøjede herregården til stamhus. Mellem 1892 og 1917 ejede ægteparret Peder og Charlotte Madsen Vedbygård. Via testamente overlod de herregården til Diakonissestiftelsen i 1924, der året efter oprettede et rekonvalescenthjem for kvinder. Stiftelsen solgte i 2018 Vedbygård til Boda Estate ApS ved Dan Svenningsen.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Sorø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder