Veflingekalkristningen er en kalkristning fra ca. 1100-1300. Den blev fundet ved indvendig istandsættelse af Veflinge Kirke i 1990. Ristningen er opbevaret på fundstedet og består af kalkpuds. Dele af indskriften er beskadiget og overkalket.

Inskriptionen, der er skrevet med middelalderruner, lyder: "Vita(?)..."

Oversat lyder indskriften: "Liv(?)..."

Man må formode, at indskriften er sammenhængende, idet den er omsluttet af en ramme, men der kan ikke gives en samlet tolkning af indskriften. Det kan ikke afgøres, om der er tale om en latinsk eller dansk indskrift. Det er muligt, at de første fire runer kan tolkes som det latinske ord vita ’liv’, men det er usikkert, fordi vi ikke kender betydningen af resten af indskriften.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Nordfyns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links