vejsten set fra syd
.
vejsten langs dimen set fra øst
.
dimen med vejsten i hæk set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400916
Sted- og lokalitetsnummer
220203-216
Anlæg
Vej, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dimen, brolagt vej. En vejstrækning, der ligger mellem Stolligvej og hovedvej A 10. Ca. 225 m er belagt med kopsten, og ca. 225 m er belagt med asfalt på brosten. Langs vejens østside står 22 vejsten og langs vestsiden står 35 vejsten. Vejstenene er granitpæle af varierende størrelse. Visse dele af vejen afgrænses af jorddiger. Fredningen omfatter strækningen fra Stolligvej og 450 m mod syd med vejste- nene og jorddigerne. Fredningsgrænsen løber umiddelbart bag ved stenene og ved foden af digerne.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVej
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"BS 42-4+43: Rester af Ribevej / Gl. kongevej (nu gl. Landevej) Åbenrå -Kliplev-Oksekær: Gl. kongevej i Åbenrå by, brolagt stykke over Dimen samt sidesten i kant og Brunbjergvej - Gl. Kongevej (nu Gl. Landevej) i blind markvej."

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links