Faktaboks

Kommune
Hørsholm Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
283068
Sted- og lokalitetsnummer
010410-110
Anlæg
Vej, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Jordækkede rester af stenlagt vej. Vejen, som ligger ca. 30 cm under terræn, er ca. 82 m lang og fra 3,5 - 4 m bred. Den er sat af 1 - 3 lag op til en gavl med store sten, dækket af et ca. 10 cm tykt lag sand og grus. I skov. Vejens beliggenhed og udstrækning på parcellen ses af tinglysningskalke.

Undersøgelseshistorie

1981
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1981
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI tørlagt askemose er der ved prøvegravninger og boringer fundet et vejanlæg af håndstore sten kantet af større sten. Brolægningen er omkring 80 m lang og 3-4 m bred. Mod øst og vest sås vejspor på det faste land. Vejanlægget syntes oprindeligt dækket af sand og grus, og har antageligt hvilet på et ældre anlæg af grene. Anlægget bør fredes. [Lokalitet A].
1984
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Analyser af materiale - Nationalmuseet, Naturvidenskabelige UndersøgelserBestemmelse af vedprøverne M 47156-M 47160. [Jvf. N08 j.nr. A 6149].
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJorddækkede rester af stenlagt vej. Vejen, som ligger ca. 30 cm under terræn, er ca. 82 m lang og fra 3,5-4 m bred. Den er sat af 1-3 lag op til en gavl med store sten, dækket af et ca. 10 cm tykt lag sand og grus. I skov. Vejens beliggenhed og udstrækning på parcellen ses af tinglysningskalke.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1989
Diverse sagsbehandling - Hørsholm Egns MuseumSagen overført fra GIM (GIM 3037) til Hørsholm Egns Museum (HØM 134).
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"Folehave Skov 1: Fredede vejspor 2830:68" "Folehave Skovpart. Stenlagt jernaldervej Ø-V gennem afd. 540. Fredet 2830:68"

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links