Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262820
Sted- og lokalitetsnummer
010106-29
Anlæg
Vej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Umatr. Tingl.: Fredet ifølge amtrådsbeslutning d. 11.3.1964. Journ.: Skrevet således: 15 F50 /63 Landevej 3a, Helsingør-Frederiksværk. Et gammelt vejstykke beliggende på landevej 3 a, indenfor st. 26,4. Det er frilagt. Det må ikke fjernes, tildækkes eller på nogen anden måde beskadiges. Amtsvejvæsenet skal fortsat sørge for ren- og vedligeholdelse af vejstykket.

Undersøgelseshistorie

1964
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1964
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLandevej 3a, Helsingør-Frederiksværk. Et gammelt vejstykke beliggende på landevej 3a, indefor st. 26,4. Det er frilagt. Det må ikke fjernes, tildækkes eller på nogen anden måde beskadiges. Amtsvejvæsenet skal fortsat sørge for ren- og vedligeholdelse af vejstykket.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLandevej 3a, Helsingør-Frederiksværk, kaldet Holbo herredvej. Gammel landevejsstrækning af mere end 70 m's længde og 4,5 m's bredde bredde. Vejen er bygget af sten af lidt vekslende størrelse, men de fleste er dog omkring 0,2 m store,. Stenene er lagt således at vejbanen er højest på midten, hvorfra siderne skråner svagt ud mod kanten af vejen. Langs begge sider er vejbanen kantet med større sten, i gennemsnit ca.0,4 m store sten. Tilsvarende store sten ligger i en dobbelt række midt ned gennem vejbanen, så der nærmest er tale om to, helt tætliggende vejbaner. Vejstykket, der er fritlangt, er bevokset med forskellige mosser mellem stenene. Ellers ligger vejen i et lille græsstykke, parallelt med den nuværende landevej i mindre end 5 m's afstand. Langs med vejens nordlige side vokser et levende hegn. Den vestlige del af vejstykket kunne godt trænge til lidt afrensning mellem stenene. ** Seværdighedsforklaring ** Et pænt og seværdigt fortidsminde, beliggende tæt op til offentlig vej. Der er opsat informationstavle i 1957, men hverken tavle eller vej er umiddelbart synlige i forbi- farten. Bevoksning: 1989: Mos
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links