den sydlige ende af den fredede Valdemarsvej, set fra syd
.
knækket fredningssten
.
den sydlige ende af den fredede Valdemarsvej, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332644
Sted- og lokalitetsnummer
040218-54
Anlæg
Vej, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Valdemarsvej Det på "Overdrevmarken"liggende ca. 450 m lange stykke af den såkaldte Valdemarsvej i en gennemsnitlig bredde af ca. 10 m fra vejkant til vejkant, de gamle sten indbefattet. Ejeren forbeholder sig ret til at fjerne de langs vejen liggende sten på de sydligste 40 m.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVej
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumVejen er i dag en skovsti.
2015
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"FPL83 s. 77+21: "Kong Valdemars Vej ved Mortenstrup Sø og videre imod Ringsted. (Fra Bispesædet i Roskilde til Kongsgården i Haraldsted.). -Se fredningsplan for Vestsjællands Amt s.77 + tilhørende oversigtskort."

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links