Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
263011
Sted- og lokalitetsnummer
010406-62
Anlæg
Vej, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ang. matrikelnr: umatrikuleret vejareal Dekl. tingl.: ikke tinglæst (18/12 1972) Brolagt vejstrækning Det brolagte vejstykke er ca. 35 m langt og ca. 3,5 m bredt. Brolægningen består af utilhugne kampesten. Det fremdragne og frilagte vejstykke er beliggende umiddelbart nord for den nu- værende landevej nr. 503, der går gennem Teglstrup Hegn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Eventuel tildæk- ning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1972
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1972
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBrolagt vejstrækning. Det brolagte vejstykke er ca. 35 m langt og ca. 3,5 m bredt. Brolægningen består af utilhugne kampesten. Det fremdragne og frilagte vejstykke er beliggende umiddelbart nord for den nuværende landevej nr. 503, der går gennem Teglstrup hegn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Eventuel tildækning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGammelt vejstykke. Brolagt vejstykke gående øst-vest. Det bevarede vejstykke er 34,2 m langt og 3,2 m bredt. Vejbanen består af en brolægning af omkring 0,2 m store sten, der langs begge vejsider er kantet af større sten op til ca. 0,4 m langt. Dog kun dårligt bevaret i den nordlige side. Tilsvarende store sten er lagt i midten af vejbanen, der således nærmest deles i to . Vejstykket er frilagt, men jord, blade, kviste o.lig. er ved at dække vejen, især i den nordlige side. Vejstykket er beliggende i kanten af skoven, Teglstrup Hegn umiddelbart ud til og langs den nordlige side af landevejen. Det bevarede vejstykke er dog ikke umiddelbart synlig fra landevejen, da det ligger en smule lavere end den nuværende landevej. Af sammen grund er vejstykket heller ikke helt synligt fra en parkerings- rasteplads, som vejens sydlige ende støder op til. Der burde sættes oplysningstavle op. ** Seværdighedsforklaring ** Gammelt, brolagt vejforløb frilagt i kanten af skov og lige op til P-plads.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links