Bevaret del af oldtidsvejen nord for eksisterende bebyggelse, set fra nordvest
.
Bevaret del af oldtidsvej tæt på den eksisterende bebyggelse, set fra nordvest
.
Oldtidsvej og stendige, set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38139
Sted- og lokalitetsnummer
080204-321
Anlæg
Vej, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenlagt vej. En ca. 350 m lang og ca. 3 - 4 m bred stenlagt vej, som for- løber nærmest i nord-sydlig retning. Den sydlige del (ca. 200 m) er identisk med den nuværende sti, medens den nord- lige del (ca. 150 m) ligger i strandengsarealet i en afstand af indtil 12 m fra stien. Placeringen af den fredede vej, som ligger på "Feddet" er vist på vedlagte kortbilag. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres, udjævnes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, beplantning, henlæggelse af jord og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVej
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Vejens belaegning er ikke synlig
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"Feddet - Gammel (statsejet) vej mellem Å og Brydegård"
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links