Oversigt - fra NNV
.
Oversigt - fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262728
Sted- og lokalitetsnummer
010111-46
Anlæg
Vej, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Trædesten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Vej, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Nationalmuseet. Skøde i Ø.F. Kopi i fredningsafdelingen. Et areal i Ellemosen i Tibirke og Ramløse sogne (se hen- holdsvis Tibirke og Ramløse) hvorpå er beliggende en oldti- dsvej, udgravet af Nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFra en Holm i Ellemosen fører en 3 m bred, stensat Vej over til det faste Land paa Ramløse Siden. Syd for Vejen (parallelt med denne) findes en Stenrække, formodentlig en Sti af Trædesten. Vej og Sti fundet ved Tørvegravning, ca. 1 m under nuv. Moseflade. Paa og i Nærheden af Vejen er fundet to Bronzefibler fra Keltisk Jernalder, som synes at datere Anlæget. Under den stenlagte Vej er konstateret en ældre Stolpevej. Et mindre Stykke af en Oldtidsvej over Ellemosen ligger i Ramløse Sogn. Tæt syd for Afslutningen af Vejens Brolægning fandtes Rester af et Lerkar, se sb. 010109-777.
1946
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBassinet med vejanlægget var vandfyldt ved besigtigelsen, så kun dele af vejens randsten sås. Af trædestensrækken sås kun enkelte sten i vestlige del af forløbet. Arealet mellem vej og trædestensrækken bevokset med høje tagrør. Selve anlæggene synes ubevoksede. (Der synes efter berejsningen, at være foretaget en sanering af objektet, herunder en afvanding af arealet). ** Seværdighedsforklaring ** Iflg. erindring fra tidligere besøg : et særdeles seværdigt objekt. Offentligt tilgængeligt. Parkering i meget stor afstand.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links