Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
16151
Sted- og lokalitetsnummer
120401-30
Anlæg
Vejdæmning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af gammelt vejdige gennem Als En rest af det gamle vejdige gennem landsbyen Als, der har indhegnet præstegårdstoften mod landsbygdearealet. Diget, der er bevokset med buske, er ca. 35 m fra dets sydspids gennembrudt af en låge. Digets form og størrelse samt det fredede areals udstrækning fremgår af vedhæftede kort. Dette mindesmærke må således ikke fjernes, udjævnes eller beskadi- ges ved gravning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyr- res. Med ejerens tilladelse kan nationalmuseet lade fortids- mindet undersøge.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejdæmning
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumNord-syd-gående vejdige langs byvej i Ald. Bevokset af buske og træer.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links