Vestlig gennemløb, set fra nord
.
Vestlig gennemlø, set fra nord
.
Vejdæmning med to broer, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34168
Sted- og lokalitetsnummer
080308-5
Anlæg
Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatrikuleret vejareal, udfor matr.nr. 10-a og 9-a Østrup, Østrup. Østerbro, vejdæmning med to broer. Dæmningen med de to broer er ca. 15 m lang, 10 m bred og hæver sig indtil 1,5 m over omgivende terræn. På den østligste bro måler facaden 3,4 m i bredden og 1,5 m højt. Facaderne og siderne i løbet beståe af tilhuggede granitplanker sat i 3 skifter. Overliggerne er tilhuggede granitplanker. På den vestligste bro måler facaderne 1,85 m i bredden og 1 m i højden. De består af tilhuggede granitplanker. Løbet er 8,1 m langt, 0,72 m bredt og 0,6 m højt. Siderne og overliggerne består af kløvede kampesten. Den moderne vejbelægning er undtaget fredningen.

Undersøgelseshistorie

1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØsterbro, vejdæmning med to broer. Dæmningen med de to broer er ca. 15 m lang, 10 m bred og hæver sig indtil 1,5 m over omgivende terræn. På den østligste bro måler facaden 3,4 m i bredden og 1,5 m højt. Facaderne og siderne i løbet består af tilhuggede granitplanker sat i 3 skifter. Overliggerne er tilhuggede granitplanker. På den vestligste bro måler facaderne 1,85 m i bredden og 1 m i højden. De består af tilhuggede granitplanker. Løbet er 8,1 m langt, 0,72 m bredt og 0,6 m højt. Siderne og overliggerne består af kløvede kampesten. Den moderne vejbelægning er undtaget fredningen.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links