Handelsgaden Nørregade i Vejen set mod nord fra Nørretorv. Mod syd bliver Nørregade til Søndergade, hvor gadeforløbet krydser jernbanen umiddelbart øst for Vejen Station.
.
Befolkning og areal i Vejen Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Vejen 1921‑2020.
.
Det centrale Vejen, 2020. Vejen Rådhus og Vejen Kunstmuseum ligger tæt ved det centrale forretningsområde ved Nørretorv samt Nørre- og Søndergade. Byens idrætsaktiviteter foregår bl.a. ved det grønne område ved Vejen Hallen og uden for kortudsnittet ved Petersmindevej, med tennis- og fodboldbaner, idrætscenter og Danhostel. Her ligger også gymnasiet og HF. Uden for kortudsnittet mod syd ligger Skodborghus ved den tidligere grænseovergang mellem Danmark og Tyskland.
.

Vejen har en befolkning på 9.853 og et areal på 8,5 km2, og den ligger på sydøstranden af Holsted Bakkeø ud til Vejen Ådal, hvorfra terrænet hæver sig fra 32 til 61 m.o.h. i byens udkant mod vest. Byen har station og tilkørsel til motorvej E20 umiddelbart nord for byen. Fra Vejen er der 25 km til Kolding, 33 km til Ribe og 47 km til Esbjerg.

Med Nørretorv som centrum er Nørregade og forlængelsen Søndergade byens vigtigste handelsstrøg med dagligvarer, specialbutikker og supermarkeder. Der er mange torve og pladser, og i parallelgaderne er der parkeringsmuligheder. Bebyggelsen er en blanding af dels ældre huse i 1‑3 etagers højde, og dels nybyggerier som rådhuset tæt ved den fredede station og på den anden side af banen Alfa Tower på 29 m. Den mest udbredte boligform er enfamilieshuse som villaer, parcelhuse og rækkehuse, hvoraf en del er andelsboliger. Byen har spredt sig i alle verdenshjørner undtagen mod nordøst, hvor Vejen Ådal er afgrænset af E20. Den seneste byudvikling foregår syd for Søndre Ringvej i lukkede villakvarterer og vest for Ø. Skibelundvej, hvor kvarteret Kongevænget er under etablering.

Byens ældste industriområde omkring jernbanen og Vestergade huser i dag både industri og nogle af byens uddannelsesinstitutioner, fx VBC (Vejen Business College, tidligere Vejen Handelsskole). De nyere industrikvarterer ligger langs Asbovej, Esbjergvej, Præstevænget og Koldingvej nord for byen samt mod sydøst ved Fuglesangsallé. En af de største virksomheder er Agri-Norcold Vejen, der er Nordeuropas største frysehus med 13 frostterminaler. For at aflaste de centrale byområder fører et ringvejssystem den gennemkørende trafik uden om byen via Esbjergvej, Præstevænget, Fuglesangsallé, Søndre Ringvej og Boulevarden.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1280, hvor det optræder i formen Wægnæ. I senere kilder findes det som Weghn (ca. 1325), Weghne (1479) og Wegne (1492), først fra slutningen af 1500-tallet i former som Veyen (1579) og Weienn (1606). Navnets betydning er usikker. Én mulighed er en flertalsform af det gammeldanske substantiv wægh, »vej«, sigtende til byens beliggenhed ved krydset mellem to vigtige landeveje. Alternativt kan der være tale om en afledning til verbet vige, enten i betydningen »bøje sig« eller »bevæge sig«, i begge tilfælde som et muligt oprindeligt navn på Vejen Å. Som bebyggelsesnavn er navnet formentlig fra vikingetiden eller middelalderligt, som ånavn kan det være endnu ældre.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer