Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
110625
Sted- og lokalitetsnummer
110212-49
Anlæg
Vejkiste, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Flot stor vejkiste/stenkiste under ”Gl. Vesløsvej”.

Undersøgelseshistorie

2003
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenVejkiste.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en stenkiste, der ligger i Østerild Klitplantage, under grusvej syd for Gl. Aalborgvej. Stenkistens kvaderstensoverliggerpå vejens sydside er udmiddelbart synlig. På tilsynstidspunktet var der meget vand i vandløbet samt en del bevoksning omkring stenkisten på vejens nordside, Så det var ikke muligt at se anliæggets fulde udstrækning. Omtalt i Naturstyrelsens lister over fortidsminder og kulturhistoriske spor i statens arealer.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links