Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
291225
Sted- og lokalitetsnummer
170112-80
Anlæg
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men er ikke tinglyst ***************************** Vejkiste/stenkiste. 3 m lang stenkiste, sat af groft tilhuggede sten. Lysning ved slug, 80 cm bred og 60 cm høj. Lysning ved afgang, 60 cm bred og 50 cm høj. Et skifte sten i højden. Overliggerne er op til 120 cm lange.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVejkiste. Vejkisten er 2,8 m. lang. Vejkisten har slug mod syd. Her er gennemløbet 80 cm. bredt og 70 cm. højt. Mod nord ved afgang er gennemløbet 55 cm. bredt og 65 cm. højt. Til alle fire sider ses sidesten/fløje, der dog især mod nord er delvist sammenstyrtede. Mod nord er der en dobbelt overligger-sten.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links